QTL Mapping of Candidate Genes for Heading Date in Rice
Wei Heping, Lu Tao, Jia Qiwei, Deng Fei, Zhu Hao, Qi Zehua, Wang Yuxi, Ye Hanfei, Yin Wenjing, Fang Yuan, Mu Dan, Rao Yuchun
Chinese Bulletin of Botany . 2022, (5): 588 -595 .  DOI: 10.11983/CBB22114