Effects of Exogenous Melatonin on Physiological Response and DNA Damage of Ardisia mamillata and A. crenata Under Lead Stress
Jinxiang Ai, Jiayi Song, Zhenan Yan, Zhichao Wang, Wenqian Chen, Yuhuan Wu, Yanyan Wang, Leilei Pan, Yutao Xu, Peng Liu
Chinese Bulletin of Botany . 2022, (2): 171 -181 .  DOI: 10.11983/CBB21191