Identification and Mapping of a Rice Male Sterility Mutant ms102
Xia Wang, Wei Yan, Zhiqin Zhou, Zhenyi Chang, Minting Zheng, Xiaoyan Tang, Jianxin Wu
Chinese Bulletin of Botany . 2022, (1): 42 -55 .  DOI: 10.11983/CBB21158