Effects of Space Treatment on Biological and Growth Characteristics of Camellia sinensis
Jianfu Liu, Yucai Chen, Wenjian Wang, Hechuan Wang, Jinfu Cai, Mingyuan Wang, Dandan Li, Bin Zhang, Kun Huang
Chinese Bulletin of Botany . 2020, (5): 564 -572 .  DOI: 10.11983/CBB20035