Open a Door of Defenses: Plant Resistosome
Shitou Xia,Xin Li
Chinese Bulletin of Botany . 2019, (3): 288 -292 .  DOI: 10.11983/CBB19035