Identification of Cold Tolerance at the Plumule Stage Quantitative Trait Loci with Single Segment Substituted Lines in Rice
Jinyan Zhu, Mei Yang, Chaoqiu Ji, Jun Wang, Jie Yang, Fangjun Fan, Wenqi Li, Fangquan Wang, Guohua Liang, Yong Zhou, Weigong Zhong
Chinese Bulletin of Botany . 2015, (3): 338 -345 .  DOI: 10.3724/SP.J.1259.2015.00338