Dynamics and Interaction of Ca 2+ and Nitric Oxide in Wheat Suspension Cells in the Hypersensitive Response
Mei Qiao, Jiawei Sun, Yan Chen, Shengfang Han, Chunyan Hou, Gang Liu, Dongmei Wang
Chinese Bulletin of Botany . 2015, (1): 1 -11 .  DOI: 10.3724/SP.J.1259.2015.00001