Progress in Rice Root System Research
Yongshu Liang, Junjie Zhou, Wenbin Nan, Dongdong Duan, Hanma Zhang
Chinese Bulletin of Botany . 2016, (1): 98 -106 .  DOI: 10.11983/CBB15011