FLC调控植物成花的分子机制研究新进展
张长生, 魏滔, 周玉萍, 范甜, 吕天晓, 田长恩
Progress in Flowering Regulation Mechanisms of FLC
Changsheng Zhang, Tao Wei, Yuping Zhou, Tian Fan, Tianxiao Lü, Chang'en Tian
植物学报 . 2021, (6): 651 -663 .  DOI: 10.11983/CBB21103