H2O2介导的H2S产生参与干旱诱导的拟南芥气孔关闭
王兰香, 侯智慧, 侯丽霞, 赵方贵, 刘新
H2S Induced by H2O2 Mediates Drought-induced Stomatal Closure in Arabidopsis thaliana
Lanxiang Wang, Zhihui Hou, Lixia Hou, Fanggui Zhao, Xin Liu
植物学报 . 2012, (3): 217 -225 .  DOI: 10.3724/SP.J.1259.2012.00217