Research Progress and Future Perspective of Sweet Sorghum Breeding
Huaiqing Hao, Ru Zhang, Cheng Lu, Hong Luo, Zhigang Li, Li Shang, Ning Wang, Zhiquan Liu, Xiaoyuan Wu, Haichun Jing
Chinese Bulletin of Botany . 2022, (6): 774 -784 .  DOI: 10.11983/CBB22153