Research Progress of the Physiological and Molecular Mechanisms of Cadmium Accumulation in Rice
Luyao Wang, Jian Chen, Shouqing Zhao, Huili Yan, Wenxiu Xu, Ruoxi Liu, Mi Ma, Yijun Yu, Zhenyan He
Chinese Bulletin of Botany . 2022, (2): 236 -249 .  DOI: 10.11983/CBB21222