QTL Mapping and Candidate Gene Analysis of Vitamin E in Rice Grain
Hanfei Ye, Wenjing Yin, Yian Guan, Kairu Yang, Qianyu Chen, Shuying Yu, Xudong Zhu, Dedong Xin, Wei Zhang, Yuexing Wang, Yuchun Rao
Chinese Bulletin of Botany . 2022, (2): 157 -170 .  DOI: 10.11983/CBB21216