Effects of Overexpression of MtVP1 on Potato Phenotypes and Sugar Metabolism
Jianwu Wang, Wenjuan Wang, Weiwei Xiang, Huiping Dai, Haiqing Wang, Xiangxiang Qu, Furen Kang
Chinese Bulletin of Botany . 2022, (2): 197 -208 .  DOI: 10.11983/CBB21074