Rice OsWRKY42 is a Novel Element in Xa21-mediated Resistance Pathway Against Bacterial Leaf Blight
Tianxingzi Wang, Zheng Zhu, Yue Chen, Yuqing Liu, Gaowei Yan, Shan Xu, Tong Zhang, Jinjiao Ma, Shijuan Dou, Liyun Li, Guozhen Liu
Chinese Bulletin of Botany . 2021, (6): 687 -698 .  DOI: 10.11983/CBB21025