QTL Mapping of Candidate Genes Involved in Cd Accumulation in Rice Grain
Chenyang Pan, Hanfei Ye, Weiyong Zhou, Sheng Wang, Mengjia Li, Mei Lu, Sanfeng Li, Xudong Zhu, Yuexing Wang, Yuchun Rao, Gaoxing Dai
Chinese Bulletin of Botany . 2021, (1): 25 -32 .  DOI: 10.11983/CBB20148