Research Advances in the Main Ecological Functions of Root Exudates
Jiajia Li, Miaochun Fan, Zhouping Shangguan
Chinese Bulletin of Botany . 2020, (6): 788 -796 .  DOI: 10.11983/CBB20036