NLR and Its Regulation on Plant Disease Resistance
Chenghuizi Yang,Xianyu Tang,Wei Li,Shitou Xia
Chinese Bulletin of Botany . 2020, (4): 497 -504 .  DOI: 10.11983/CBB19207