Stress Memory Mediated by Epigenetic Modification in Plants
Wei Chen,Yingzeng Yang,Feng Chen,Wenguan Zhou,Kai Shu
Chinese Bulletin of Botany . 2019, (6): 779 -785 .  DOI: 10.11983/CBB19137