Advances in Auxin Regulation of Plant Stomatal Development
Yefei Shang, Ming Li, Bo Ding, Hao Niu, Zhenning Yang, Xiaoqiang Chen, Gaoyi Cao, Xiaodong Xie
Chinese Bulletin of Botany . 2017, (2): 235 -240 .  DOI: 10.11983/CBB16099