Identification and Gene Mapping of the nrl7 Mutant in Rice
Wei Wang, Jiayu Wang, Shenglong Yang, Jin Liu, Xiaoyan Dong, Guojiao Wang, Wenfu Chen
Chinese Bulletin of Botany . 2016, (3): 290 -295 .  DOI: 10.11983/CBB15205