Biological Functions and Regulatory Mechanisms of Local Auxin Biosynthesis in Higher Plants
Kaien Zhai, Weihuai Pan, Xiaofan Ye, Jianwei Pan
Chinese Bulletin of Botany . 2015, (2): 149 -158 .  DOI: 10.3724/SP.J.1259.2015.00149