Research Progress in Plant Cuticles
Wang Kaiyue, Chen Fangquan, Shao Huifang, Han Dan, Xu Zicheng, Huang Wuxing
Chinese Bulletin of Botany . 2018, (4): 556 -564 .  DOI: 10.11983/CBB17019