QTL Exploration of Bacterial Leaf Streak and Their Gene Expression in Rice
Ma Lu, Fang Yuan, Xiao Saqing, Zhou Chun, Jin Zhelun, Ye Wenlan, Rao Yuchun
Chinese Bulletin of Botany . 2018, (4): 468 -476 .  DOI: 10.11983/CBB17250