DELLA Contribute to Tolerance to Nitric Oxide Stress in Arabidopsis Seedlings
Tao Yao, Sulan Bai, Miaomiao Li, Yaochuan Zhang, Yikun He
Chinese Bulletin of Botany . 2011, (5): 481 -488 .  DOI: 10.3724/SP.J.1259.2011.00481