DNA条形码在热带龙脑香科树种鉴定中的应用
胡建霖,刘志芳,慈秀芹,李捷
Use of DNA Barcoding in Identifying Tropical Trees from Dipterocarpaceae
Jianlin Hu,Zhifang Liu,Xiuqin Ci,Jie Li
植物学报 . 2019, (3): 350 -359 .  DOI: 10.11983/CBB18205