NaCl对4种荒漠豆科植物幼苗生理参数的影响
韩张雄, 李利, 徐新文, 吕湘芳, 岳红霞, 边振, 李力争
Effect of NaCl on Physiological Features of 4 Legume Seedlings in Desert Areas of Xinjiang, China
Zhangxiong Han, Li Li, Xinwen Xu, Xiangfang Lü, Hongxia Yue, Zhen Bian, Lizheng Li
植物学报 . 2012, (5): 491 -499 .  DOI: 10.3724/SP.J.1259.2012.00491