吉林葵花籽的研究
关剑秋 孝延文 张杰 佟祥山 刘宝琦 林永齐
Study of Sunflower Seeds in Jilin
Guan Jian-qiu;Xiao Yan-wen;Zhang Jie;Ni Xiang-shan;Liu Bao-qi and Lin Yong-qi
植物学报 . 1984, (06): 21 -24 .