Ca2 +对小麦种根及其根毛生长发育的影响
邢树平 李兴国 张宪省 杨玉芳
Effects of Calcium on Growth and Development of Seed Root and Root Hair in Wheat
XING Shu-Ping;LI Xing-Guo;ZHANG Xian-Sheng and YANG Yu-Fang
植物学报 . 1998, (02): 41 -45 .