Genetic Diversity Analysis by Simple Sequence Repeats of Soybean ( Glycine max) Varieties from Heilongjiang
Yunlai Gao;Bingchen Yao;Chunyan Liu;Wenfu Li;Hongwei Jiang;Candong Li;Wenbo Zhang;Guohua Hu;*;Qingshan Chen*
Chinese Bulletin of Botany . 2009, (05): 556 -561 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-3466.2009.05.005