Genetic Analysis and Molecular Mapping of a New Thermosensitive Leaf-color Mutant in Oryza sativa
Jiaying Chen;Jian Zhao;Xiao Liu;Chao Li;Dongzhi Lin;Yanjun Dong;Shenghai Ye;Xiaoming Zhang
Chinese Bulletin of Botany . 2010, (04): 419 -425 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-3466.2010.04.004